a city made by people

中台灣北區地表活力標竿

空中看北區,這個佈局不全然是自然演繹,城市資源的圓融,是一種駕輕就熟的幸福感,三民路沿線商榮集錦攏聚中友百貨的人潮,鄰近健行路風華羅列一直延伸到台灣大道,雙十路古典文風鼎盛的老街貫穿市中心,北區站在首腦位置,延伸便捷的肢體,坐收生活的豐腴。

我們從未忘記,
老台中人創建的歷史溫度…

老北區,一個城市母體,孕養數代人的文化底蘊回溯北區,順天30,像是時間老鑰匙溫暖體觸北區城市的轉型、再生、皮質剝落、蛻變、進化…為了純熟韻養風範的獨特聚落饋付情感乘載的厚盛,輸送國際都會的視野新能量 新觀點 新開創起意,正開始…

北區的
富裕人文

點擊編輯按鈕更改此文本。 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

北區的
時尚繁華

點擊編輯按鈕更改此文本。 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

北區的
大樹綠帶

點擊編輯按鈕更改此文本。 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

北區的
難忘滋味

點擊編輯按鈕更改此文本。 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.